TE3 liikkuvuusanalyysi (59€)

Riittävä liikkuvuus ja liikkeen hallinta on kaiken aktiivisen tekemisen ja treenaamisen ydin. Jos liikkuvuudessa on ongelmia, liikkeen hallinta kärsii, keho alkaa kompensoida liikettä ja lihaksistoon tulee ennen pitkää kiputiloja.

Useat kansainväliset tutkimukset todistavat, että liikkuvuuksilla ja liikehallinnalla on erittäin suuri merkitys kehon hyvinvoinnille. Nivelten ja lihasten liikkuvuuden puute, yliliikkuvuus, puolierot ja liikehäiriöt kasvattavat mm. riskiä loukkaantumisille ja kiputiloille sekä laskevat kehon suorituskykyä. 13M analyysin kehitystyössä on mukana mm. Marko Yrjövuori, sekä muita huippu-urheilun ja kuntoutuksen ammattialaisia Euroopasta ja USA:sta. TE3 älykeppiä käytetään jo mm. NHL:ssä ja NBA:ssa.

13M eli 13 liikkeeseen perustuvan liikeanalyysin avulla kehosta näkee sellaisia asioita, joita silmällä ei näe ja mitkä ovat saattaneet olla suorituskyvyn este jo pitkän aikaa. 13M-testi antaa tarkan numeerisen tiedon kehosi tilasta. 

Analyysi on kehitetty niille, jotka haluavat,

  1. Välttää jännitys- ja kiputiloja.
  2. Ennaltaehkäistä loukkaantumisriskiä.
  3. Parantaa suorituskykyä.

 

Ammattilaisen suorittamassa liikkuvuustestissä käytettävä TE3-älykeppi mittaa liikelaajuuksia asteen kymmenyksen tarkkuudella. Analyysi kartoittaa kehon virheasennot, puolierot ja vertaa liikelaajuutta tavoitearvoihin. 

Testi sopii niin huippu-urheilijalle, aktiiviliikkujalle kuin myös arjen ahertajalle. Analyysi antaa testaajalle ja itse testattavalle erittäin kattavan analyysin kehon toiminnallisesta tilasta. 

Liikeanalyysi kestää n. 30 minuuttia. Saatuja tuloksia voidaan käyttää myöhemmin myös vertailuun – sen avulla nähdään konkreettisesti, kuinka liikkuvuutesi on parantunut. 

Testi pystytään tekemään eri ryhmille, jolloin siitä saatava tieto sopii erinomaisesti myös eri lajien joukkueille tai yritysten henkilöstön työhyvinvoinnin parantamiseen.

Testi käydään läpi yhdessä ammattilaisen kanssa ja saat siitä mukaan kirjatut tulokset.